Stockholmsregionen

Välkommen till Miljöpartiet i Stockholmsregionen! Vi är 26 kommuner och Stockholms läns landsting som tillsammans jobbar för en grön region.

Kampanj: hjälp som hjälper Miljöpartiet vill satsa mer på barn och ungas psykiska hälsa! Särskilt på tidiga insatser. Klicka på bilden för att läsa mer om våra förslag.
Våra prioriteringar

Hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvården i Stockholmsregionen mår inte bra. Folkhälsan i länet är ojämlik och alliansen fördelningen av vården är lika ojämlik. Samtidigt måste spara 800 miljoner kronor i vården. Vi måste omfördela vårdens resurser. Vi måste ta hand om vår personal och minska flykten från landstinget som arbetsgivare. Vi vill förbättra personalens arbetsmiljö, främja jämställda löner och se till att alla resurser stannar i vården. Särskilt vill vi satsa på den att stabilisera förlossningsvården, öka insatserna för en bättre psykisk hälsa och säkra att ambulansen kommer fram i tid.

Klimat.

Vi vill ställa om till en klimatsmart och modern storstadsregion. Då behöver vi investera i förnybar energi, minska fossila transporter och satsa på mer närodlad mat. Poängen med vår politik är att den utgår från både miljön och människan. Vi vill hitta smarta lösningar som skonar miljön och låter människor leva som de vill leva.

Kollektivtrafik.

Kollektivtrafik är smart trafik. Den är jämställd, klimatsmart och Stockholmsregionens största mötesplats. Idag ser vi hur bussarna blir färre och bilarna fler i vårt län. Det är fel väg.

Miljöpartiet de gröna Stockholmsregionen

Politiskt kansli

Miljöpartiet de gröna Stockholmsregionen

Administrativt kansli

Nyckelpersoner

Landstingsfullmäktige Stockholm