Kalmar

Lyssna

Miljöpartiet kämpar för ett grönare, skönare och mänskligare Kalmar. Vi sätter människa och miljö framför skrytbyggen och skattesänkningar.

 

Kontakt    Facebook    Grön Ungdom     Mötestider 2018  

 

Miljöpartiet på Kalmarsund Pride 2017
Våra prioriteringar

Kalmarsund.

Rent vatten är en av världens viktigaste frågor och i Kalmar är kustvattnet en av våra allra viktigaste resurser för attraktivitet och livskvalité. Hoten mot kustmiljön är tyvärr många och därför är det extra viktigt att vi tar krafttag och leder arbetet med att förbättra vår kustmiljö.

Barn och unga.

Vi vill se att lärarna får mer lön och mer tid genom att slippa överdriven administration och istället får möjlighet att stödja och stärka eleverna i deras lärande. Vi satsar mer medel till barn i behov av särskilt stöd för att kunna skapa en skola som ger mer tid till varje elev.

Nya jobb.

Det är genom satsningar på utbildning och klimatet som de nya jobben kommer att skapas inom miljöteknik, infrastruktur, förnybar energi och uthållig livsmedelsproduktion och förädling. Vi måste också hitta nya sätt att skapa jobb för de människor som idag står långt från arbetsmarknaden genom exempelvis sociala företag där ägandeformen är kollektiv och vinstsyftet inte det främsta målet .

Hälsa.

Rent vatten och god, näringsrik mat som är fri från gifter är grunden för som är fri från gifter är grunden för ett hälsosamt liv.

Kultur.

Vi vill skapa arenor där kulturen är fri och rik på mångfald så att kulturfrågorna blir angelägna för ännu fler!

Integration.

Vårt samhälle är fullt av dörrar som många gånger är stängda.Vi vill öppna upp Kalmar för alla människor och öppna fler dörrar till arbete, utbildning och delaktighet. Det är där människor och kulturer möts och blandas, där människor är fria att tänka och tycka efter eget huvud och där tankar, visioner och olikheter respekteras som nya idéer blomstrar.

Landsbygd.

En levande landsbygd är grunden för ett hållbart samhälle.

Demokrati.

Vi vill ge Kalmarborna mer inflytande. Kalmar kommun behöver demokrati även mellan valen.

Ungdomar.

För att Kalmar ska erbjuda goda livschanser för ungdomar behövs en levande, framtidsinriktad och hållbar stad där ungas röster hörs.

Miljöpartiet de gröna Kalmar

Kontakt