Kiruna

Lyssna

Vi vill arbeta för en hållbar utveckling av hela kommunen så väl i stad som landsbygd. Vi vill skapa ett Kiruna för alla, där vi känner stolthet över vår kommun.

Kiruna behöver mer grönpolitik.

Våra prioriteringar

Tillväxt.

Klimatsmart planering.

Ungdomarnas situation.

Föreningsverksamhet.

Miljöpartiet de gröna Kiruna

Kontakt