Kiruna

Lyssna

Samhället måste bli varmare. Inte klimatet.

 

Vi går till val på att forma ett grönare samhälle till vår hjälp har vi superhjälten Kiruna.

 

Kollektivtrafik

Hållplatser skall vara nära där människor bor, arbetar, handlar och har sina fritidsaktiviteter.  Vi vill ha en kollektivtrafik som är anpassad till arbetstider och kvälls- helg- och nattrafik samt fler turer till byar.

 

Trafik

Översyn av underhållet och förbättring av vägar som kommunen äger, vi behöver även möta framtidens behov av nya drivmedel och alternativa energikällor.

 

Fotgängare och cyklister

Det skall vara tryggt och enkelt att färdas till fot eller cykel, vi vill ha anpassade och snöröjda gång- och cykelvägar i hela kommunen.

 

Näringsliv

I vårt Kiruna skall ha företag ha goda förutsättningar för att utvecklas, vi tror på egenföretagande och ser våra företag som en kraft som bidrar till utvecklingen av vårt samhälle.

 

Skoterleder

Vi vill utveckla våra skoterleder så att fler kan komma ut och se vår fantastiska natur och närmiljö. Vi vill ha lättillgängliga och funktionsdugliga skoterleder med rastplatser. 

 

Friluftsliv och skolaktiviteter

Föräldrars ekonomi ska inte styra vilka skol- och fritidsaktiviteter barnen kan ta del av, därför vill vi införa ett ”lånecenter” för lån av utrustning till sport och fritidsaktiviteter så att alla barn och ungdomar kan delta.

 

Kunskapssamhälle

Utbildning och kunskap är grunden för ett väl fungerande samhälle och skapar förutsättningar för att alla ska kunna bli vad de vill. Allt från förskola till högskola måste hänga ihop, det är dags att ta skolan på allvar.

 

Kost

Näringsrik, ekologisk och närproducerad kost tycker vi skall vara norm, inte bara för miljöns skull, utan även för hälsan. Vi vill att kommunen alltid erbjuder ett vegetarisk alternativ till varje producerad måltid.

 

 

Tillgängligt kommunkontor

Kiruna kommun är Sveriges största kommun, men vi vill att alla skall ha en möjlighet till en personlig kontakt vid ansökningsärenden. Därför vill vi ha en kväll i veckan då stadshuset håller kvällsöppet.

 

Turism

Vi vill att fler ska se vår vackra kommun och ser turistnäringen som en tillgång. Vi måste skapa förutsättningar så att sådan verksamhet kan växa genom samarbete mellan näringsliv, kommun och region.

 

 

Tycker du som oss, vi söker fler medlemmar som vill vara med och forma en politik för Kiruna. Hör av dig till oss 0702-230123.

 

Våra prioriteringar

Kollektivtrafik och cykelbanor.

Trafik.

Ungdomarnas situation.

Föreningsverksamhet.

Miljöpartiet Kiruna

Kontakt