Sundsvall

Lyssna

Vi vill att Sundsvall ska vara en långsiktigt hållbar och en levande, grön och upplevelserik kommun. Läs vår Framtidsvision 2014-18.  Läs vår Mål-och Resursplan.  Följ oss på: Facebook

Kommunfullmäktigegruppen Birgitta Skoglund, Maria Algotsson, Angel Villaverde, Johanna Thurdin, Tina Hellberg, Birgir Hjörleifsson

Miljöpartiet de gröna Sundsvall

Politiskt kansli

Miljöpartiet de gröna Sundsvall

Internt kansli/nyckelpersoner