Vallentuna

Lyssna

Miljöpartiet vill att Vallentuna ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Vi behöver långsiktiga strategier för att utveckla en hållbar kommun. Miljöpartiet vill att varje enskild individ blir delaktig i detta förändringsarbete.

Rasmus Neiderman vår vice ordförande, Jenny Thörnberg vår Orförande och Nicklas Steorn Gruppledare.
Våra prioriteringar

Byggande av hyresrätter.

Vallentuna behöver fler hyresbostäder, gärna i trä. Glädjande nog bygddes några 2016 men vi behöver fler för på grund av att man bara byggt bostadsrätter och småhus under 40 års borgerligt styre, täcker inte dessa hyresrätter Vallentunabornas behov. Det behövs en långsiktig strategi, längre än till bara nästa val.

Fler vuxna i skolan.

Ge lärarna mer tid med eleverna. Nyckeln till en bättre skola för våra barn är att ge dem studiero och tid med pedagogisk personal. För det krävs att lärarna får göra sitt jobb med eleverna och inte administrativa uppgifter. Vi vill ge lärarna deras yrke tillbaka och den respekt de förtjänar. Det gynnar oss alla.

Solidarisk integrationspolitik.

Språket är nyckeln till lyckad integration. Vallentuna kommun ska arbeta för att modernisera undervisningen i svenska för invandrare. Undervisningen ska i ännu högre utsträckning utformas efter individens förutsättningar och mål. Fler nyanlända ska erbjudas språkpraktik i de kommunala verksamheterna.

Bra och giftfri mat.

Vi måste ändra kurs i kommunen och försäkra oss om att de beslut vi tar är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara. Det gäller byggande såväl som barnomsorg, skola, äldrevård, fritid, transporter med mera. Särskilt fokus ska läggas på barns miljöer och den mat kommunen serverar barn,ungdomar och äldre.

Bevarande av tätortsnära natur.

Låt Kristinebergsskogen förbli skog! En av de viktigaste frågorna är att bevara Kristinebergsskogen. Vi har ett ansvar för kommande generationer och när träden väl är fällda och berghällarna bortsprängda, är naturen där förstörd för all framtid.

Miljöpartiet de gröna Vallentuna

Kontakt