Ale

Lyssna

 

Med MP i Ale mot en grönare framtid          

En röst på Miljöpartiet är en röst på framtidens livsmiljö. I Ale vill vi fortsätta att ställa om till fossilfritt, säkerställa en hållbar utveckling samt ett trevligare samhälle för alla.

Investera i miljön

 

Vi vill satsa mer på gröna investeringar som fler och bättre cykelbanor och laddstolpar för elbilar för att möta den kommande utvecklingen. Vi vill även stödja utbyggnaden av förnybar energiproduktion i form av vindkraft och solkraft.

En viktig utmaning är den minskande biologiska mångfalden men även förlorad odlingsmark. Jordbruk med stora mängder besprutningsmedel och konstgödsel är dåligt för både biologiska mångfalden, hälsan och jorden. Vi vill därför att skolor och äldreboende ska få mer ekologisk och närproducerad mat, samtidigt som vi vill ta steget längre genom att stödja Ales bönder att ställa om till ekologisk produktion.

 

Ett hållbart samhällsbygge för alla

Vi vill ha fungerande samarbeten inom kommunen och med andra myndigheter så att ingen Alebo faller mellan stolarna. Vi måste främja anvarstagande för att motverka droger och stärka alternativ för ungdomar i riskzonen. Vi ska fortsätta att utveckla samarbetet med polisen för att öka trygghet.

Genom att planera för en blandad, dynamisk stadsbebyggelse med både hyresrätter och bostadsrätter vill vi motverka segregation. Långsiktiga lösningar i skolbygge och lärartjänster behövs för att eleverna ska få en stabil och lärorik utbildning. Dessutom vill vi att alla grundskoleelever ska kunna få skolkort, oavsett hur långt ifrån skolan de bor.

Tillsammans bygger vi ett framtidens Ale med bra skolor och omsorg samt en fantastisk livsmiljö med plats för alla.

Våra prioriteringar

Klimat och Miljö.

Barn & Ungdomar.

Arbetsmarknad och integration.

Äldreboende och hemtjänst.

Energi- Miljö- bygg- och bostadspolitik.

MILJÖ KLIMAT OCH ENERGI.

Miljöpartiet Ale

Kontakt