Ale

Lyssna

Jobb, klimat och skola

Miljöpartiets frågor inför valet är jobb, klimat och skola. Att satsa på skolan är att skapa jobb. Att satsa på järnväg och kollektivtrafik är att skapa jobb. Att låta ROT-avdraget gälla även hyreslägenheter och bostadsrättsföreningar är att skapa jobb. Det finns mycket att göra. Ändå är många arbetslösa. Det är dags för en ny politik.

Miljöpartiet vill reducera arbetsgivaravgiften för alla företag och särskilt för

småföretagen. Stödja och utveckla ett hållbart näringsliv med fokus på förädling, service, tjänster, reparation, återanvändning, förnybar energi och energieffektivisering. Genom att införa Rut-avdrag för reparationstjänster vill Miljöpartiet göra det billigare att laga istället för att köpa nytt. Grön omställning skapar nya jobb.

 

Eleverna behöver mer tid med sina lärare. Varje elev ska få den hjälp som behövs. Vi vill ge lärarna både bättre förutsättningar och högre lön. Det är dags för en varmare skolpolitik. Miljöpartiet satsar i riksdagens skuggbudget 11,7 miljarder mer på skolan än allianspartierna. För Ales del innebär det ca 35 miljoner mer till skolan. En röst på Miljöpartiet i riksdagsvalet underlättar för oss i Ale att satsa på skolan.

Dagens matproduktion är långt ifrån hållbar. Det används alldeles för mycket bekämpningsmedel och kemiska tillsatser som sedan följer med i det vi serverar i skolor och äldreboenden samtidigt som ekosystemet rubbas. I Ale vill vi öka andelen ekologiskt i det som serveras på våra skolor och äldreboenden med fem procentenheter per år.

Miljöpartiet vill öka användningen av elfordon. För att lyckas med det behöver möjligheterna att ladda byggas ut. Kommunens roll kan exempelvis vara att göra det möjligt att bygga snabbladdstationer vid våra köpcentra längs E45 och göra det möjligt för våra anställda att ladda på arbetsplatsen. Miljöpartiet vill att kommunen ska erbjuda elbilar som tjänstebil för anställda och skapa ett antal elbilspooler. 

Vi bör använda mer av förnybara energiresurser som solenergi Ale är en kommun på framfart. Miljöpartiet vill att vi utvecklas till den bästa miljökommunen när det gäller förnybar energi
Våra prioriteringar

Skola och barnomsorg.

Jobb och näringsliv.

Maten går rätt upp i hjärnan på oss.

Funktionshinder och tillgänglighet.

Äldreboende och hemtjänst.

Miljöpartiet de gröna Ale

Kontakt