Miljöpartiets förslag till Budget 2020-2022

Miljöpartiet har nu färdigställt sitt förslag till Budget 2020-2022.

Vi har en budget i balans där vi
gjort bedömningar avseende skattesats, överskottsmål, och uppräkningar av ramarna för nämnderna. Vi synliggör hur vi anser att kommunens ekonomiska utmaningar ska hanteras, och vi gör också egna satsningar.
Budgeten innehåller ett stort fokus på kärnverksamheterna och på omställning för ett hållbart
samhälle.

https://drive.google.com/open?id=1IlmVtMyrrDDA19_l5eHxssxse9_LCMnX

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: