Miljöpartiets förslag till Budget 2021-2023

Miljöpartiets budget för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i kommunen

Miljöpartiet har nu färdigställt sitt förslag till Budget 2021-2023. Vi har en budget i balans där vi
gjort bedömningar avseende skattesats, överskottsmål, och uppräkningar av ramarna för nämnderna.
Vi synliggör hur vi anser att kommunens ekonomiska utmaningar ska hanteras, och vi gör också
egna satsningar. Budgeten innehåller ett stort fokus på kärnverksamheterna och på omställning för
ett hållbart samhälle

https://drive.google.com/file/d/1WMDe6L2MMi3MdELiq1tDJdY26NsL1O8j/view?usp=sharing

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: