Motion 20130708 - Lönestatistik

För att arbetet med att skapa jämställda löner ska vara effektivt krävs tillförlitlig statistik.

Miljöpartiet vill

  • att Alvesta kommun graderar upp sin lönestatistik så att den blir heltäckande och ger ett bättre underlag för kommunens jämställdhetsarbete.

Förbättra lönestatistiken i Alvesta kommun           

För att arbetet med att skapa jämställda löner ska vara effektivt krävs tillförlitlig statistik.   

Årsrapporten visar på brister i statistikinsamlandet. När ett fåtal kommunalt anställda lågavlönade män flyttas till ett kommunalt bolag försvinner de ur statistiken och ger en missvisande bild av jämställdheten mellan män och kvinnor inom den kommunala verksamheten.

Lönerna administreras centralt så det är en smal sak att förbättra statistikinsamlandet så att även lönerna för de anställda inom de kommunala bolagen kommer med i statistiken.

Förbättrad statistik kostar inget extra och ger ett bättre underlag för kommunens jämställdhetsarbete.

Jag yrkar på att vi graderar upp vår lönestatistik så att den blir heltäckande.

Robert Öström MP

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: