Boende

Attraktiv kommun för boende, näringsliv och turism

Genom att större delen av Alvesta kommun har goda kommunikationer passar kommunen bra som bostadsort även för dem som arbetar eller studerar på annan ort. För att öka Alvestas attraktion såsom boendekommun skall vi ha bra boendemiljö och samhällsservice och arbeta för en förbättring av kollektivtrafiken. Införande av flexibel arbetstid möjliggör dessutom samåkning med grannar eller möjlighet att åka kollektivt, genom att man bättre kan anpassa sin arbetstid till tidtabell eller till grannens arbetstid.

 

Vi medborgare gör våra val utifrån personliga värderingar. En del väljer att bo i tätort. Andra föredrar att bosätta sig på landsbygden. Kommunens roll är att underlätta och möjliggöra dessa val. För att underlätta glesbygdsboende måste kollektivtrafiken bättre samordnas med övrig samhällsbetald trafik, såsom färdtjänst och skolskjutsar.

 

Miljöpartiet vill också skapa förutsättningar för goda kontakter mellan kommunen och näringslivet. Vi vill stödja och underlätta för dem som vill starta företag inom kommunen. Det ska t.ex. räcka med att vända sig till ett ställe för att få all väsentlig information om tillstånd, blanketter mm.

 

Alvesta kommun har alla förutsättningar att vara attraktiv för turister. Förutom Huseby och det natursköna Åsnen-området finns mycken intressant kulturmark och naturformationer att besöka. För ett aktivt friluftsliv finns det vandringsleder ett antal vandringsleder på flera platser i kommunen nära bostadsorterna. En del är också elljusspår. Kring centralorten Alvesta finns Spånenleden och Hanaslövsområdet som har också har många grillplatser att använda. Härigenom skapas också möjlighet till arbetstillfällen på landsbygden.

 

Miljöpartiet vill att kommunen verkar för att bredbandsnätet byggs ut.

Nyheter på Boende

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter