Konstgräsplaner i Alvesta

Konstgräsplaner i Alvesta

Det finns en risk när man tar ut enstaka fraser och gör förenklingar, att mitt uttalande angående konstgräsplaner blir fel. Jag vill därför skicka in denna insändare för att presentera vad jag egentligen sagt.
 

”Mp anser att borgensåtagande för kommuns föreningar i första hand handlar om investeringar i konstgräsplaner. Vi tycker att kommunen inte ska ta på sig borgensåtagande då kommunen riskerar att få gå in med pengar i en konkurs. En konstgräsplan är en investering på ca. 5 miljoner. Har föreningarna råd med detta? Det är redan en stor kostnad för föräldrar med medlemsavgift, träningsläger, tränings kläder mm.  Det är viktigt att alla barn ska kunna idrotta på lika villkor. En konstgräsplan är också gjord av plast vilket påverkar klimatet negativt. Men har inte gräsklipparen lika stor klimatpåverkan? Där finns det andra allternativ än bensindrivna klippare. En robotgräsklippare är då ett bra allternativ som dessutom sparar personal.

Det är heller inte försvarbart att vi ska ta pengar från skola, vård och omsorg för att kompensera föreningar vid en konkurs.

Det finns en förening som nu söker borgensåtagande från kommunen. Där man även är beviljad ett anslag på 170 000/år i drift och räntebidrag. Mp anser att det finns en åldersdiskriminering när äldreomsorgen samtidigt har fått minskade anslag till aktiviter med 50000:-. Är detta försvarbart. Vi har ju ett folkhälsoansvar för alla medborgare.”

Jag har därmed inte sagt att konstgräsplaner bara är för barn och unga.

Birgit Andersson

Gruppledare Miljöpartiet de gröna i Alvesta

Nyheter på Konstgräsplaner i Alvesta

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter