Miljö

Barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga kemikalier. Deras biologiska utveckling, fysiska aktiviteter och beteende ger upphov till ökad exponering. Därför bör alla barn ha rätt till en giftfri vardag i skola och förskola.

Miljöpartiet vill

Barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga kemikalier. Deras biologiska utveckling, fysiska aktiviteter och beteende ger upphov till ökad exponering. Upprepad exponering under de första levnadsåren riskerar att skada nervsystemet, hormonsystemet och immunförsvaret.

 

De senaste 50 åren har världens kemikalieproduktion ökat från sju miljoner ton till över 400 miljoner ton per år. De finns i allt som omger oss, exempelvis i kläder, mat, leksaker, hygienprodukter och byggmaterial.

 

Vi vill att förskolor görs fria från skadliga gifter så snart som möjligt. För det krävs försiktighet, en ökad medvetenhet och ett breddat hälsotänkande, särskilt för de miljöer som barn vistas i regelbundet. Det kräver att vi politiker agerar – att vi lever upp till det förtroende som föräldrar ger oss dagligen.

 

Göteborgs stad, Mölndal, Motala och en rad andra kommuner har gått före. De har satt upp målet att miljögifter i barnens vardag ska minska. En viktig del i detta mål är miljödiplomeringen av förskolor. Arbetet innefattar bland annat att endast miljömärkta hygienprodukter ska användas, att kemikalierna i förskolemiljön kartläggs, att de saker som medför risk fasas ut, samt att en högre andel ekologisk mat serveras och att maten tillagas på plats. 2010 var nästan var tionde förskola i Göteborg miljödiplomerad och andelen ökar hela tiden. Vi föreslår att samtliga kommunala förskolor ska miljömärkas på det sätt som bl a Göteborgs stad gjort.

 

För att kunna uppnå en giftfri vardag för barn måste kemiska risker även beaktas när förskolor, lekplatser och idrottsanläggningar byggs och renoveras. Endast produkter som är bevisat säkra ska användas – barnperspektivet och försiktighetsprincipen måste gälla.

 

Miljöpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar

 

  • att kommunens samtliga förskolor ska göras fria från miljögifter och att därför påbörja miljödiplomering av förskolorna i enlighet med motionen

 

Nyheter på Miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter