Jämställdhet

Jämställdhet

Regeringens mål för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det handlar både om att förändra system som konserverar fördelningen av makt och resurser mellan könen på en samhällelig nivå…

Miljöpartiet vill

Motion till fullmäktige

Jämställdhet

Regeringens mål för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det handlar både om att förändra system som konserverar fördelningen av makt och resurser mellan könen på en samhällelig nivå. Det handlar också om att skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt och möjlighet att påverka sin livssituation. Först när kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett rättvist och demokratiskt samhälle.

Jämställdhet bidrar också till ekonomisk tillväxt genom att människors kompetens och skaparkraft främjas. Statistik visar tex att kvinnor i större utsträckning än män åker buss. Fick vi båda könen att åka kollektivt skulle vi bland annat slippa bygga så många parkeringsplatser. Detta vore en av flera  ekonomiska besparingar i samhället.

Ledningsgrupper, såväl i kommunen som i företag, består ofta av män. Om alla tänker lika i en grupp kan inte kommunen/företaget utvecklas lika positivt som om gruppen hade innehållit en mix av båda könen. Kronobergs län är ett av de län som ligger sist i att leva upp till jämställdhet. Hur skapar vi förutsättningar för en utveckling av jämställdheten i Alvesta?

Miljöpartiet föreslår:

att fullmäktige ger kommunstyrelse i uppdrag att arbeta fram en policy för jämställdhetsarbete i kommunen.

att kommunstyrelsen också undersöker möjligheterna att få med företagen i jämställdhetsarbetet.

 

Gruppmotion,

 

Miljöpartiet de Gröna i Alvesta

 

Nyheter på Jämställdhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter