Mat och jordbruk

Mat och jordbruk

Livsmedel och produktionen av dem är en av våra viktigaste frågor. Maten vi äter innefattar många olika politiska ställningstaganden, både på lokal och global nivå. Livsmedel som produceras på ett ur miljösynpunkt hållbart vis och med en god djurhållning bidrar till en bättre värld på många sätt. Inte minst förebygger god och bra mat ohälsa i vårt samhälle.
Livsmedel och produktionen av dem är en av våra viktigaste frågor. Maten vi äter innefattar många olika politiska ställningstaganden, både på lokal och global nivå. Livsmedel som produceras på ett ur miljösynpunkt hållbart vis och med en god djurhållning bidrar till en bättre värld på många sätt. Inte minst förebygger god och bra mat ohälsa i vårt samhälle.

Vi anser även att andelen mat som är vegetarisk bör ökas i alla offentliga kök. Västvärldens konsumtion av kött är inte hållbar i framtiden. Marken kommer i framtiden inte att räcka till för att förse hela jordens befolkning med kött varje dag.

Genom att man i den offentliga upphandlingen använder ställer såväl etiska krav som miljökrav kan kommuner och landsting bidra till såväl bättre miljö som bättre arbetsmiljö för de som arbetar med framställning av mat.  

Nyheter på Mat och jordbruk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter