Stadsodling för integration och sociala möten

Stadsodling för integration och sociala möten

I Alvesta finns mycken icke odlad kommunal mark, t.ex. gräsmattor och andra grönområden. Samtidigt finns ett behov av att integrera människor från alla länder i vår samhällsgemenskap. Människor från andra länder har ofta en stor kunskap om odling och om att producera sin egen mat. Att människor med olika kulturell bakgrund eller olika religion tillsammans kan syssla med att odla, antingen det gäller grönsaker eller blommor, ger upphov till gränsöverskridande möten.

Miljöpartiet vill

Motion till kommunfullmäktige

Stadsodling för integration och sociala möten.

I Alvesta finns mycken icke odlad kommunal mark, t.ex. gräsmattor och andra grönområden. Samtidigt finns ett behov av att integrera människor från alla länder i vår samhällsgemenskap. Människor från andra länder har ofta en stor kunskap om odling och om att producera sin egen mat. Att människor med olika kulturell bakgrund eller olika religion tillsammans kan syssla med att odla, antingen det gäller grönsaker eller blommor, ger upphov till gränsöverskridande möten. Det kan även ge en meningsfull sysselsättning i väntan på ett nytt jobb eller besked om eventuellt uppehållstillstånd. Stadsodling är således ett socialt projekt som binder samman människor.

På många platser i Sverige och i världen finns projekt där människor odlar tillsammans, t.ex projektet om "stadsjord" i Göteborg/Högsbo. Det arrangeras även kurser på t.ex. folkhögskolan Färnebo i Gävleborgsläns, kurser som handlar om stadsodling i integrationssyfte.

Enligt miljöpartiets mening bör en stadsodling organiseras i en bred samverkan mellan olika aktörer, för att ge en större förankring kring ett socialt möte. De olika aktörerna kan vara, förutom kommunen, tex. arbetsförmedlingen, kyrkan och andra religiösa samfund.

De positiva effekterna som projekt omkring stadsodling skulle ge är framför allt ökad integration, bättre hälsa hos de som deltar, att Alvesta skulle bli attraktivare som boendekommun och, som bonus på det hela, tillgång för de deltagande till egenodlade grönsaker.

Miljöpartiet föreslår därför att:

Kommunen startar ett integrationsprojekt om stadsodling, enligt ovan, tillsammans med andra intresserade aktörer.

Birgit Andersson

Gruppledare, Miljöpariet de Gröna i Alvesta

Nyheter på Stadsodling för integration och sociala möten

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter