Trafik

Miljöpartiet vill

Motion angående trafiksituationen vid Östregård (Loppis)

 

Allmänt

Sedan man vid Östregård har startat sin verksamhet där, har trafiken utanför nämnda verksamhet ökat högst betydligt. Trafiken har troligen ökat i intensitet med en faktor 10.

För en lekman ser det näst intill ut som ett enda kaus utanför de två in- och utfarterna till och från anläggningen. Det är inte bara utanför dessa in – och utfarter som trafiken har intensifierats. Vägen från Grännaforsa har också fått en större belastning. Så T-korsningen som ansluter till vägen mot Östregård får också en belastning som vida överstiger den normala.

Östregårds Loppis är en alldeles utmärkt och lämplig företeelse, som rimmar väl med Mohedas näringslivs utveckling, så det är uteslutet att på något sätt begränsa Östregårds verksamhet. Däremot borde huvudmannen för nämnda vägavsnitt uppmärksammas på problemen.

Att notera är också att det vid utfarterna finns en häck som delvis skymmer sikten för bilisten.

 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

 

  1. Att uppmana huvudmannen för vägavsnittet att analysera trafiken.

  2. Att huvudmannen uppmanas föreslå åtgärder som ökar trafiksäkerheten.

  3. Att huvudmannen genomför de förslag som då har presenterats.

  4. Att om flera huvudmän berörs av förslag till förbättring också samarbetar för en helhetslösning.(anslutning av cykel- gångväg)

  5. Att man separerar de mjuka trafikanterna från de hårda. 

  6.  

  7. Miljöpartiet de gröna

 

Nyheter på Trafik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter