Vegetarisk kost

Vegetarisk kost

Paul McCartney och Pachauri från FN uppmanar världens alla invånare att införa köttfri måndag som är en kampanj som syftar till att öka andelen vegetarisk kost i människors vardag. Skälen till detta är flera: minska miljöpåverkan, konsumera mer rättvist, främja människors hälsa och värna om djurens välfärd.

Miljöpartiet vill

Köttfri måndag i Alvesta kommun.

Paul McCartney och Pachauri från FN uppmanar världens alla invånare att införa köttfri måndag som är en kampanj som syftar till att öka andelen vegetarisk kost i människors vardag. Skälen till detta är flera: minska miljöpåverkan, konsumera mer rättvist, främja människors hälsa och värna om djurens välfärd. Kampanjen riktar sig till såväl privatpersoner som offentlig verksamhet och företag. I Sverige har exempelvis Östersund infört köttfri måndag

Klimatet

Enligt FN:s rapport "Livestocks long shadow" från 2008 står köttindustrin för 18% av de globala växthusutsläppen. Om alla i Sverige slutade äta kött en dag i veckan är det som om 800 000 bilar togs av vägen. 70 % av den skövlade marken i Brasilien används idag till produktion av kött.

Hållbarhet

Enligt FN förväntas jordens befolkning växa till 9 miljarder till år 2050. Samtidigt har vi en utveckling mot konsumtionssamhällen i stora delar av världen. Slutsatsen är att västvärldens konsumtion av kött inte är hållbar i framtiden. Marken kommer i framtiden inte att räcka till för att förse hela jordens befolkning med kött varje dag.

Vattenresurser utarmas i torrare områden på grund av allt för intensivt jordbruk. 70 % av världens jordbruksmark används till att producera kött då man odlar soja till djurfoder. II Sverige äter vi idag över 80kg kött per person och år, en ökning med över 100 % sedan 70-talet. Bara mellan 2009 och 2010 ökade den svenska köttkonsumtionen med 3,5 %. Det finns inga skäl till varför vi ska äta så stora mängder kött, varken hälsomässiga, ekonomiska eller miljömässiga.

Miljöpartiet föreslår

Att köttfri måndag införs i Alvesta kommun.

Att företag i Alvesta uppmuntras till att gå med.

Att kökspersonal får utbildning i vegetarisk och ekologisk matlagning.

 

Birgit Andersson Robert Öström

Miljöpartiet Mijöparitet

 

Nyheter på Vegetarisk kost

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter