Förskola

Det kom ett brev till Miljöpartiet Ängelholm, svaret till brevställaren kan läsas nedan.

Miljöpartiet i Ängelholm vill i enlighet med miljöpartiets partiprogram arbeta för att öka personaltätheten i förskolorna. Förslaget är högst fem barn per anställd. Vi skickar med ett dokument där du kan läsa mer om vad miljöpartiet vill och hur statistiken för barngruppsantalet ser ut i landet.

Alla förskolor ska göra riskanalyser vid ensamarbete. Fråga vilken policy som finns på din förskola för ensamarbete. Ängelholms kommun har planer för hot och våld, brand och olyckor och dessa ska du kunna få ta del av på din förskola.

Det är klart att man kan känna sig lurad eller besviken på att det som utlovas i reklamen uteblir men förskolorna är skyldiga att arbeta utifrån läroplanen, lpfö 98 som är förskolornas styrdokument. Prata med din förskola om hemsidan och be dem berätta hur de arbetar för att nå målen i läroplanen.

Vi i miljöpartiet hoppas kunna göra skillnad för ”Alla barn förtjänar en ärlig chans i skolan.”

Fördjupning i ämnet Barn och förskola

Minst 113 000 barn går i förskolegrupper med fler än 20 barn

 

- Miljöpartiet vill öka personaltätheten till en pedagog/5 barn

 

Barngrupperna i förskolan växer. De allra största grupperna har ökat kraftigt sedan alliansregeringen tillträdde. Samtidigt har antalet barn per pedagog i förskolan ökat markant de senaste 20 åren. Miljöpartiet vill nu storsatsa på att öka personalen i Sveriges förskolor. 

 

Bakgrund:

Idag går nästan en halv miljon barn i förskolan – totalt 482 000 barn. Det är fler barn än någonsin. Miljöpartiet har låtit Riksdagens utredningstjänst utreda hur många av dessa barn som går i barngrupper som har över 20 barn. Utredningen visar att minst 113 000 barn går på en avdelning som har 21-25 barn eller fler än 26 barn.

 

Antal barn per avdelning

Antal avdelningar

15 eller färre barn

11 292

16-17 barn

4 759

18-20 barn

7 434

21-25 barn

4 112

26 eller fler barn

1 012

Källa: Skolverket

 

Samtidigt visar Skolverkets statistik över personal och barngrupper att gruppstorleken har ökat och personaltätheten minskat i förskolan de senaste åren. 

 

  • Personaltätheten har minskat de senaste decennierna i förskolan. År 1990 gick det 4,4 barn per årsarbetare. Idag är antalet barn per årsarbetare 5,3. 

 

  • Samtidigt som personaltätheten minskat i förskolan har grupperna blivit större. År 1990 var det drygt 14 barn i en genomsnittlig barngrupp. År 2012 hade detta förändrats till att det nu är nästan 17 barn per grupp år 2012. Nästan hälften av barngrupperna har idag mellan 16 och 20 barn.

 

  • De allra största grupperna har ökat kraftigt sedan alliansregeringen tillträdde. År 2006 var andelen stora grupper som lägst. Då hade 14 procent av barngrupperna 21 barn eller fler. Idag har nästan var femte grupp 21 barn eller fler. 

 

  • Enligt Skolverkets stora föräldraundersökning Föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem som utkom 2013 är föräldrar minst nöjda med storleken på barngrupperna och tillgången till personal. En fjärdedel av föräldrarna svarar att de inte tycker att storleken på barngrupper och tillgången till personal uppfyller deras behov och önskemål.

 

  • I Skolverkets nya riktlinjer för förskolan finns inte längre den gräns som tolkats som en rekommendation om gruppernas storlek med. Detta är ett beslut som försvarats av alliansens förskoleminister. Tidigare rekommendation talade om 15 barn/grupp för

de mindre barnen och 20 barn/grupp för de större barnen, med möjlighet till lokala variationer.

 

 

Miljöpartiets förslag:

Miljöpartiet vill investera i förskolan. Inom nästa mandatperiod vill vi nå en personaltäthet om maximalt 5 barn per anställd. Det förutsätter ungefär 6000 nya förskollärare. För detta anslår Miljöpartiet 4 statliga miljarder under fyra års tid.  Satsningen kommer finnas med i MP:s vårbudgetmotion 2014.

 

Miljarderna ska fördelas till kommuner och statliga huvudmän under förutsättning att de uppfyller Skolverkets rekommendationer om barngruppers storlek. För detta ändamål får Skolverket i uppdrag att förtydliga sina nya riktlinjer om barngrupperna med rekommendation om barngruppers storlek.

 

Tillsammans med Miljöpartiets tidigare föreslagna satsningar på kompetensutveckling för förskollärare och annan förskolepersonal, krav på arbetsmiljölag i förskolan och en förskolegaranti innebär detta en kraftig kvalitetssatsning för förskolan. 

 

Källa. www.mp.se

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: