Valmanifest

Detta är Miljöpartiet de gröna i Ängelholms kommuns valmanifest. Vi fokuserar på miljö och klimat och om du vill veta hur vi ställer oss i andra frågor är ni välkomna att höra av er eller så ses vi på stan och vid valstugorna i slutet av augusti.

Miljö och klimat

 

 • Ha en fossilbränslefri stadskärna senast år 2025
 • Minska mängden plast och öka andelen avfall som återvinns i Ängelholms kommuns verksamheter 
 • Byta till miljövänligt fyllnadsmaterial på alla kommunens konstgräsytor
 • Utveckla reningsverket för att kunna hantera rening av läkemedelsavfall och mikroplaster. Undersöka om det finns möjlighet att producera biogas
 • Utöka serveringen av ekologisk och vegetarisk mat i de kommunala verksamheterna. Maten som serveras ska vara hälsosam och klimatsmart
 • Utveckla energirådgivarrollen till en klimat- och hållbarhetsrådgivarroll för privatpersoner och företag
 • Förse alla kommunens fastigheter med solpaneler (där rätt förutsättningar finns) samt underlätta för kommunens invånare och näringsidkare att göra detsamma
 • Sänka åldern till sjuttio år för busskort till kommunens pensionärer för att öka antalet bilfria resor till centrum

 

Samhällsbyggnad 

 

 • Bygga vidare på samarbetet med olika ideella organisationer i vår kommun. Den kommunala administrationen kan inte klara allt själv. Utveckla stadsdelsforum som driver stadsdelsfrågor i byalagsliknande struktur. Möjlighet till egenförvaltning mot bidrag.
 • Ställa krav på byggnadsfria zoner längs Rönneå och övriga vattendrag för att bland annat minska skador vid översvämningar
 • Skydda den goda åkermarken i vår kommun. Nybebyggelse ska i första hand ske genom förtätning i befintliga tätorter.
 • Gynna biologisk mångfald genom att planera för växtlighet och grönstråk vid nybyggnationer

 

Trafik och infrastruktur 

 

 • Ha en trafikmiljö i centrala Ängelholm som i första hand planeras för fotgängare, cyklister och bussar. Bilar ska alltid komma i andra hand i stadskärnan
 • Skapa förutsättningar för en bra infrastruktur för elfordon 
 • Undvika en ringled för bilar runt Ängelholm med genomfartstrafik genom Kronoskogen. Skogen är till för rekreation och friluftsliv
 • Införa skyddade cykelleder med asfalt mellan de olika delarna av vår kommun
 • Skapa förutsättningar för etablering av bilpooler och cykelpooler/hyrcyklar.

 

Kultur, folkhälsa och idrott 

 

 • Stötta företag och föreningar som på olika sätt bidrar till aktiv landsbygd, lokal turism och besöksnäring
 • Stimulera till ökad fysisk aktivitet och rörelseglädje i alla åldrar genom aktivt samarbete med föreningslivet och idrottsrörelsen 
 • Förbättra integrationen och minska utanförskap genom samarbeten med näringsliv och föreningsliv. Skapa fler vägar in på arbetsmarknaden särskilt för unga och nyanlända, exempelvis genom fler praktikplatser i kommunens verksamhet, projekt för bättre validering och matchning på arbetsmarknaden 

 

Finansiering 

 

 • Undvika att kommunen skjuter kostnader på framtida generationer, utan står för en ansvarsfull och tydlig ekonomisk politik
 • Ha en kommunal verksamhet som ständigt ses över så att vi gör rätt saker eftersom förutsättningarna för idag och imorgon skiljer sig från hur det var igår
 • Finansiera kommunens verksamhet med en skattesats som kan variera över tid

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: