Stärkt kunskap och innovation

Vi ska ha skol- och förskolelokaler som är anpassade för verksamheten. Vi tror på framtiden och tycker att våra barn och ungdomar ska prioriteras.

 

Skolans och förskolans arbetsmiljö behöver få en rejäl upprustning. Utveckling av skola och förskola ska ske i samråd med verksamheterna, med delaktighet från dess personal  i specifika projekt för att öka lärarnas möjlighet att påverka i arbetsmiljöutvecklingen.

Vi vill införa utbildningar för all skol- och förskolepersonal om neuropsykiatriska diagnoser. Klassrum ska vara anpassade, inkluderande och planerade efter barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Detta har i studier gett bra resultat för alla barn och elever.

Vi ser en skola inte bara för utbildning utan även social hållbarheten och det psykologiska välbefinnandet hos våra barn och unga. Vår skola ska vara en jämställd, öppen och tolerant skola där ingen diskrimineras.

Vi vill att lärare, förskollärare, fritidspedagoger och övrig skol- och förskolepersonal ska vilja jobba i Åre kommun och vi vill se fler utbildade personal i skola och förskola.

Vi vill skapa en uppgiftsbank för examensarbete eller praktikanter inom kommunal verksamhet, där samarbete mellan kommun och universitet och högskola främjar och påskyndar vårt hållbarhetsarbete samt att det blir förankrat med vetenskap.

Vi vill att kommunen utökar enprocentsregeln vid nybyggnation för att smycka med konst till att gälla en procent av kommunens investeringsbudget för att möjliggöra ett aktivare konst- och kulturliv i hela kommunen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: