Hållbara och hälsosamma livsmedel

Kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för och främja klimatsmart mat och antibiotikafritt. Vi ska öka andelen lokalproducerade och ekologiska livsmedel. Vi ska motverka  animaliska livsmedel som norm för att satsa på klimatsmarta alternativ och erbjuda variationsrik kost.

Vi vill införa en differentierad dagvattentaxa för att stimulera fastighetsägare att göra egna åtgärder, t.ex. ekosystemtjänster för att minska mängden dagvatten som tillförs till det allmänna systemet. Dagvattenavgiften bör reduceras om man tar hand om sitt dagvatten inne på den egna fastigheten eller om dagvattnet fördröjs innan avledning till förbindelsepunkten.

Vi vill arbeta mer proaktivt med klimatanpassning för att skydda bland annat vårt dricksvatten i kommunen

Vi vill att äldre med insats i hemmet med utkörning av mat ska kunna välja ledsagning 2 ggr per månad för att äta tillsammans med andra.

Vi vill att lunch införs på skolschemat för att bland annat bidra till en sund relation till mat för våra barn och unga och använda livsmedel som ett läromedel.  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: