Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller och cirkulär ekonomi

Vi ser småföretagen som viktiga i omställningen till ett hållbart samhälle och i utvecklingen av glesbygden. Vi vill stötta småföretagare och främja gröna näringar, cirkulär ekonomi, lokalproducerat, återbruk och andrahandsmarknader.

Vi vill öppna fler vägar för ungas och utrikesföddas företagande. Vi vill se fler företagsformer, som exempelvis socialt och kooperativt företagande och lokala företagsfonder. Idéburna organisationer ska till en större grad kunna involveras i kommunens verksamheter.

Vi vill främja kreativa näringar och skapa möjligheter och förutsättningar för ett levande och inkluderande kulturliv. Vi vill underlätta för CO-workplatser att växa fram, med House Be som föregångare. Noder för kulturella och kreativa näringar ska tas fram, Duveds stationshus är ett sådant som bör undersökas för att eventuellt kunna bli ett hantverkscentra.

Vi vill fortsätta att utveckla den hållbarhets- och innovationsfond som vi instiftade under 2018 för att stimulera innovativa och hållbara ideér. Vi vill aktivt uppmuntra medborgare, näringsliv och organisationer att ta större sociala, etiska och miljömässig hänsyn genom detta ekonomiska incitament.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: