Arvika

Vi kämpar för ett grönt, mänskligt och hållbart Arvika, där kommande generationer kan se en framtid. Kom med du också! Du finner våra kontaktuppgifter här. Miljöpartiet i Arvika finns på Facebook här.  

Bra kommunikationer. Ett tåg rullar in på Arvika station.
Våra prioriteringar

Ekologisk och närodlad mat.

Ekologisk mat ger bättre kvalité, något vi vill att Arvika kommun ska satsa på.

Klimat.

Vi vill förbättra luften i Arvika stad genom minskad biltrafik i stadskärnan, satsa på miljöbussar,samt utöka cykelvägar i kommunen.

Skola.

Ungdomar är kommunens största resurs och detta skall märkas i våra skolor. Skolan måste vara en trygg plats för alla, där elever får det stöd och den tid som krävs för att lyckas.

Miljöpartiet Arvika

Kontakt