Återvinningscentral Båstad Kommun

I arbetet med att ta fram en tillfällig återvinningscentral (åvc) har kommunen misslyckats med att kommunicera med dem som berörs av beslutet. Arbetet mellan förvaltningen, politiken och NSR har varit framgångsrikt, men bristerna har legat i att lyckas nå ut med informationen. I detta – liksom i många andra ärenden – gäller att informationen måste vara av sådan karaktär att budskapet når fram. Att ständigt anpassa sin politik efter enskilda opinioner eller starka påtryckargrupper ger en grogrund för nya missförstånd, ryktesspridning och desinformation. Just detta ser vi tecken på när det gäller placeringen av ny åvc vid killerödsvägen/ bokesliden och planeringen av den tillfälliga återvinningsanläggningen vid Vistorps industriområde. Miljöpartiet menar att det måste vara sakliga och väl genomarbetade underlag som ligger till grund för långsiktiga beslut om investering och placering. En väl genomtänkt och lättillgänglig åvc påverkar kommuninvånare för lång tid framöver.
Efter två misslyckade strategier vore nu det mest raka att:
-Lägga ner planerna på en tillfällig åvc vid Vistorps industriområde.
-Lägga ner planerna på en permanent åvc vid Killerödsvägen / Bokesliden.
-Omedelbart påbörja arbetet med en permanent åvc väster om väg 115.
Miljöpartiet Båstad/Bjäre

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: