Bjärehemmet Båstad Kommun

Bjärehemmet
Miljöpartiet i Båstad anser att beslutet om tidigarelagd flytt från Bjärehemmet bör ändras. De nu boende på Bjärehemmet bör erbjudas möjlighet att bo kvar till dess att nya Haga Park i Förslöv är färdigt för inflytt.

Det är känt att det i kommunen är kö till plats på vårdboende (den typ av boende som Bjärehemmet är och Haga Park kommer att bli).Därför är osäkerheten stor kring när och hur de tidigarelagda flyttarna kan genomföras. Det skapar oro och stress hos de nu boende på Bjärehemmet, såväl som hos anhöriga och personal. Det gör dessutom den tänkta besparingen osäker.
De nu boende på Bjärehemmet är alla över 90 år gamla. Att genomföra en splittrande förändring i vardagen sätter deras välmående på spel, oavsett avsikt eller ambition. Därför ska denna förändring göras genomtänkt och omsorgsfullt och inte med tillfälliga lösningar som riskerar en situation där det kan sitta någon enstaka individ kvar i väntan på nytt boende. Risken för detta är överhängande med tanke på nuvarande platsbrist. Och även ett boende där någon eller ett par enstaka individer blir kvar kräver personal, något som riskerar att snabbt sluka den tänkta besparingen.

Miljöpartiet i Båstad ifrågasätter starkt hur M, S, L och KD kan betrakta den tilltänkta lösningen som värdigt för våra allra äldsta medborgare. Och hur det kan anses vara ett tryggt och effektivt nyttjande av personalresurser.

Jenny Sjöholm
Miljöpartiet Båstad/Bjäre

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: