Trygghet i Skolan

Lyssna

En skola som är trygg är en viktig framgångsfaktor för skolan och eleverna.

På varje skola ska det finnas ett trygghetsteam med utbildad personal för att förebygga och hantera mobbning. Målet är att alla barn ska ges jämlika och trygga uppväxtvillkor. Vi vill trygga barnen genom att satsa på att öka säkerheten på skolan, både utomhus och inomhus.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: