Bollebygd

Lyssna

Medlemswebb      

        

NYHET: ÅRSMÖTE 13 mars kl 18:30, Studieförbundets lokal, Rävlandavägen 21 E, Bollebygd. 

-----

Miljöpartiet vill ha ett hållbart samhälle, socialt och ekologiskt. Vi vill att Bollebygds kommun visar vägen och förenklar för dess invånare att leva goda liv med minskad miljöpåverkan. 

 

Ett Ekologiskt hållbart Bollebygd

 • investera i utbyggnad av cykelstråken i kommunen samt förbättra turtätheten i kollektivtrafiken för att minska bilberoendet för boende i tätorterna.
 • öka tillgången på laddstationer för privatpersoner och kommunens egna fordon.
 • bygga fler kommunala byggnader i trä.
 • investera i solceller på kommunala byggnader.
 • ha minst 50% ekologisk mat i kommunens kök.
 • ta fram en bevarandeplan för Nolåns dalgång.
 • verka för ett naturreservat i kommunen utifrån tidigare utförd naturvärdesinventering.

 

Ett socialt hållbart Bollebygd

 • tillskapa fler beredskapslägenheter för socialt utsatta.
 • satsa mer på kulturaktiviteter för barn och unga.
 • öka kommunens beredskap för flyktingmottagande inklusive etablering och inkludering.
 • anställa mer resurspersonal i skolan och öka personaltätheten i de lägre årskurserna.
 • utveckla utepedagogik med skolskogar och kompetensutveckling med fokus på förskolan och de lägre årskurserna.
 • snabba på tillgänglighetsanpassningen av kommunala och allmänna lokaler.

 

Är du intresserad av vår politik, välkommen på ett av våra möten. Vi håller till i Studieförbundets lokal, Rävlandavägen 21 E, Bollebygd. 

 • Tisdag 29/1, 18:00
 • Onsdag 13/2, 18:30
 • Tisdag 26/2, 18:00
 • Onsdag 13/3, ÅRSMÖTE, 18:30
 • Tisdag 26/3, 18:00
 • Onsdag 10/4, 18:30
 • Onsdag 24/4, 18:30
 • Tisdag 7/5, 18:00
 • Onsdag 22/5, 18:30
 • Tisdag 4/6, 18:00
 • Onsdag 19/6, 18:30

För aktuella händelser, se vår Facebook-sida (länk ovan)

 

 

Frågor? Kontakta oss:

[email protected]

https://www.facebook.com/mpbollebygd/

0733-661761

 

 
 

 

Mp Bollebygd styrelse 2017

Miljöpartiet Bollebygd

Kontakt