Bollebygd

Lyssna

Medlemswebb               
 
Årsmöte 2018
TID: 21 mars kl 18-20
PLATS: Studieförbundet, Rävlandavägen 21E, Bollebygd
 
Välkommen på årsmöte.
Har du frågor du vill diskutera och/eller förslag på val-aktiviteter för året, kom på mötet eller hör av dig via mejl, facebook eller telefon
0733-661761

 

------------------------------------

 
Bollebygd har sedan valet 2014 ett rödgrönt minoritetsstyre. Miljöpartiet har två mandat i kommunfullmäktige och är väl representerat i kommunens olika nämnder och utskott.
 

Bollebygd, som nyss har fyllt 20 år, är under förvandling

  • Vi är en av Sveriges snabbast växande kommuner
  • Nya bostäder byggs och planeras på flera håll i kommunen
  • En ny skola är nyligen invigd och ytterligare en planeras
  • Den planerade Götalandsbanan innebär unika möjligheter för Bollebygds framtid
 
Miljöpartiet arbetar för en levande och grön kommun och ett öppet samhälle. Med en ökande befolkning i en orolig omvärld är det viktigt att vi står upp för sunda, gröna och inkluderande värderingar. Vi arbetar för att skapa en hållbar utveckling av hela Bollebygds kommun och verkar för att alla beslut som tas i kommunen skall genomsyras av såväl miljö- och klimattänk som barn- och jämställdhetsperspektiv. Miljöpartiet kommer att fortsätta driva på arbetet gentemot en modern energiomställning där källorna är förnybara. Även om det i dagsläget inte ser ut som om vi får en egen tågstation, kommer vi att ha höghastighetståg inom räckhåll. Det är dags att fundera över hur vi vill ha morgondagens kollektivtrafik. Just nu arbetar vi med kommunens miljöstrategi, som ska presenteras under 2017.
 
 
 

 

 

Mp Bollebygd styrelse 2017

Miljöpartiet de gröna Bollebygd

Kontakt