Bollebygd

Lyssna

Medlemswebb      
        
Bollebygd - en hållbar landsbygd nära stan
Miljöpartiet vill ha ett hållbart samhälle, socialt och ekologiskt. Vi vill att Bollebygds kommun visar vägen och förenklar för dess invånare att leva goda liv med minskad miljöpåverkan.
 
För aktuella händelser, se vår Facebook-sida (länk ovan)
 
Ett Ekologiskt hållbart Bollebygd 
 • investera i utbyggnad av cykelstråken i kommunen samt förbättra turtätheten i kollektivtrafiken för att minska bilberoendet för boende i tätorterna.
 • öka tillgången på laddstationer för privatpersoner och kommunens egna fordon.
 • bygga fler kommunala byggnader i trä.
 • investera i solceller på kommunala byggnader.
 • ha minst 50% ekologisk mat i kommunens kök.
 • ta fram en bevarandeplan för Nolåns dalgång.
 • verka för ett naturreservat i kommunen utifrån tidigare utförd naturvärdesinventering.
 
Ett socialt hållbart Bollebygd
 • tillskapa fler beredskapslägenheter för socialt utsatta.
 • satsa mer på kulturaktiviteter för barn och unga.
 • öka kommunens beredskap för flyktingmottagande inklusive etablering och inkludering.
 • anställa mer resurspersonal i skolan och öka personaltätheten i de lägre årskurserna.
 • utveckla utepedagogik med skolskogar och kompetensutveckling med fokus på förskolan och de lägre årskurserna.
 • snabba på tillgänglighetsanpassningen av kommunala och allmänna lokaler.
 
 
Frågor? Kontakta oss:
0733-661761
 
 

 

Mp Bollebygd styrelse 2017

Miljöpartiet de gröna Bollebygd

Kontakt