Nya partivalda på Miljöpartiet i Borås Årsmöte

Under Miljöpartiet de gröna i Borås årsmöte, med över trettio medlemmar närvarande, kunde mötet välja ny ledningsgrupp, ombud till MPVG´s årsmöte, kongressombud, valberedning och revisorer.

Ledningsgrupp

Ordförande
Hanna Bernholdsson
Lasse Jutemar

Kassör
Bo-Lennart Bäcklund

Ledamöter
Anna-Karin Gunnarson
Angelica Zetterström
Anna Kjellberg
Fredrik Arestav

Ersättare
Tom Andersson
Bo-Göran Gunnarsson
Hilmar Jonsson
Staffan Falk
Dennis Söderberg
Christina Waldenström
Helene Ernits
Eric Johnsson
 

Övriga val

Sjuhärads ledningsgrupp
Per Flensburg
Bo-Lennart Bäcklund (ersättare)

Ombud MPVG:s årsmöte
Staffan Falk
Mosa Roshangias
Christina Waldenström
Per Flensburg
Helene Ernits
Dennis Söderberg
Hanna Bernholdsson (ersättare)
Enock Ruth-Akouéle (ersättare)

Kongressombud
Hanna Bernholdsson
Anna Kjellberg
Tom Andersson (ersättare)

Revisorer
Kjell Hjalmarsson
Torbjörn Johansson

Valberedning
Bo-Lennart Bäcklund
Magnus Almström
Ingrid Samuelsson
Vakant
Vakant

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: