Borgholm och världen

Borgholm och världen

Just nu är oroshärdarna i världen fler och våldsammare än på länge. Det gör att många människor tvingas på flykt. De flyr för att överleva och för att kunna skapa en framtid för sina barn och familjer.
Vi som har förmånen att bo i ett fredligt och rikt land skulle tveklöst gjort detsamma i deras ställe. Och för bara ett sekel sedan var just Öland det svenska landskap som hade den största utvandringen av alla sett till andel av befolkningen.
Då reste ölänningarna från svält och fattigdom till främmande länder. De kunde bara hoppas på att där mötas av öppenhet, generositet och välvilja. Vilket de ofta också gjorde.

 

Nu är det vår tur!
Miljöpartiet anser att Borgholms kommun ska välkomna fler nya svenskar. Vi vill ta krafttag för att samordna resurser i hela samhället så att behovet av bostäder, skolundervisning och praktikplatser kan mötas. Det är vad som kan förväntas av ett modernt civiliserat samhälle. Samtidigt skapar det inflyttning och mångfald i vår kommun. Det kan ge fler elever till våra mindre skolor och innebär att nya erfarenheter och kompetens berikar vårt samhälle.

Miljöpartiet anser att en modern och framgångsrik kommun måste vara nyfiken på och kunnig om sin omvärld. Vi ser gärna fler internationella utbyten och mer samverkan, inte minst med de andra länderna kring Östersjön.
Sedan några år tillbaka är Borgholm en s.k. Fair trade-certifierad kommun. Det innebär att en viss andel av de varor vi köper från andra länder är kontrollerade så att de anställda får skäligt betalt och har fackliga rättigheter.Vi tycker att satsningen på Fair trade ska utökas och uppmärksammas mer. Borgholmskommun ska välja lokalt producerat när det är möjligt och annars visa samma respekt för människors arbete och rättigheter oavsett om det arbetet utförs i Alböke eller Argentina.

Vi vill

  • Att Borgholms kommun tar initiativ till att tillsammans med lokalt förenings- och näringsliv ta fram en bred strategi som möjliggör för fler nyanlända att stanna kvar i kommunen när de fått uppehållstillstånd.
  • Stärka och utveckla Borgholms profil som Fair trade-kommun.

Vårat valmanifest hittar du här.

Nyheter på Borgholm och världen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter