Demokrati och styrning

Demokrati och styrning

Miljöpartiet anser att alla medborgares idéer och engagemang behövs för att skapa en kommun med framtidstro, jobb och inflyttning. Dialogen mellan förtroendevalda och medborgare måste bli bättre. Medborgare ska kunna påverka den förda politiken även mellan valåren.
Därför vill vi införa medborgarpaneler där alla som är intresserade kan delta. Alla kommunstyrelsemöten ska vara öppna för åhörare. Nämnderna och styrelser bör i större utsträckning lägga sina sammanträden på olika platser ute i kommunen så att det blir enklare för människor att komma och lyssna.

Vi vill omfördela de politiska arvodena så att mer går till fortbildning och kompetensutveckling av hela nämnden eller styrelsen istället för som idag nästa uteslutande till en högt arvoderad ordförande.

Miljöpartiet har ett ständigt fokus på att förbättra kommunens verksamhets- och ekonomistyrning. Behovet är stort! Det är förutsättningen för förtroendevalda och medborgare att kunna påverka och utvärdera verksamheten. Skattepengarna skall användas på ett klokt sätt i enlighet med fattade beslut.

Vi tycker att alla ska få ett likvärdigt och professionellt bemötande av Borgholms kommun. Det ska inte spela någon roll om man är ensamstående mamma och letar efter en hyresrätt, eller mångmiljoninvesterare på jakt efter attraktiva strandtomter. Det ska inte spela någon roll om man är nyanländ från Somalia eller kompis med kommunalrådet.

Detta är modern demokrati. Så får vi fler att vilja flytta hit och att engagera sig för ett mer jämställt, hållbart och demokratiskt Borgholm!

Vi vill

  • Införa medborgarpaneler för mer direktinflytande till innevånarna.
  • Öppna upp kommunens nämnder och styrelser för full insyn.
  • Omfördela de politiska arvodena så att medborgarna och deras valda representanter får verkligt inflytande – inte bara ordförandena och kommunstyrelsens arbetsutskott.
  • Ha en kompetent ledning av kommunen med tydliga mål, utvärderingar och utkrävande av ansvar.
  • Se till att alla får ett likvärdigt bemötande i Borgholms kommun- inga gräddfiler!

Vårat valmanifest hittar du här.

Nyheter på Demokrati och styrning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter