Våra medarbetare elever och brukare

Våra medarbetare elever och brukare

Kunniga, engagerade medarbetare är en förutsättning för en fungerande och framgångsrik kommun. Kompetenta och lyhörda chefer med tydligt jämställdhetsperspektiv är en nyckelfråga.
En god löneutveckling för alla anställda är viktig. Miljöpartiet vill särskilt prioritera lärarnas löner för att säkerställa en hög kvalitet på skolundervisningen i Borgholm.
Klimatet kräver att ekonomisk utveckling inte tas ut i ökad resursförbrukning, utan i mer tid för samvaro och samhällseggagemang. Därför vill vi den som så önskar ska kunna ta ut löneökningar i kortare arbetstid istället för i pengar.
Vi kommer att verka för att minimera antalet visstidsanställningar och delade turer samt att alla anställda ska få den tjänstgöringsgrad de önskar. Den som vill jobba heltid ska ha den möjligheten, men det ska inte förutsättas eller bli en tvingande norm.
Det är den anställde själv som bäst vet hur mycket denne kan och vill jobba.

Lön och tjänstgöringsgrad är viktigt- men det är inte allt! Vi anser att Borgholms kommun behöver bli en mer attraktiv arbetsgivare där de anställda har verkligt inflytande och riktiga utvecklingsmöjligheter. Att kunna påverka, både sin arbetssituation och själva jobbet, är en av nycklarna till att trivas på sin arbetsplats. Vi införa en särskild utvecklingspeng i Borgholms kommun, efter samma modell som nu framgångsrikt tillämpas i landstinget kallat ”Varje dag lite bättre”.
Det innebär att pengar avsätts i en pott från vilken personalgrupper kan söka för att realisera egna idéer om hur verksamheten kan utvecklas och förbättras.
Så fångar vi upp idéerna från de som kan verksamheten allra bäst!

Förskolan och skolan är barnens och ungdomarnas arbetsplats. Även de måste ha riktiga möjligheter att påverka sin vardag. Vi vill satsa på elevråd och ungdomsråd så att de får mer inflytande. Till exempel måste elevernas åsikter om skolmaten hörsammas bättre och vi tycker att Borgholm borde pröva system med flexibel skolstart likt det som Ölands friskola använder.

De som är i behov av kommunens vård och omsorg är en särskilt utsatt grupp. I synnerhetde som inte har engagerade anhöriga vid sin sida. Miljöpartiet har återkommande lagt förslag för att förbättra kommunens målstyrning och kvalitetsarbete. Det är viktigt för att snabbt upptäcka brister. Vi kommer att fortsätta fokusera på det arbetet.

Vi vill

  • Ha en genomtänkt personalpolitik och chefsrekrytering som skapar bästa möjliga arbetsmiljö och resultat.
  • Se till att alla anställda har den tjänstgöringsgrad de önskar.
  • Göra det möjligt att ta ut löneökningar i kortare arbetstid istället för i pengar.
  • Avsätta resurser i en utvecklingspott som personalgrupper kan söka medel ur för att realisera idéer som förbättrar verksamheten.
  • Ge mer resurser och inflytande till skolornas elevråd och ungdomsrådet.
  • Förbättra kommunens kvalitets- och målstyrningsarbete.

Vårat valmanifest hittar du här.

Nyheter på Våra medarbetare elever och brukare

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter