Botkyrka

Våra prioriteringar

Miljö och klimat.

Botkyrka har levande skogs- och jordbruk, sjöar, vattendrag och stränder. Det är en tillgång som behöver göras mer tillgängligt för alla. Områden med höga naturvärden ska skyddas och de gröna kilarna som förser oss med både syre och rekreationsområden måste värnas.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet tror att skolan har en viktig roll i människors utveckling. Skolan måste bli bättre för att kunna leva upp till de krav som dagens samhälle kräver av medborgarna. Vi vill genomföra en rad åtgärder för att vända den negativa trenden som skolsystemet är inne i just nu.

Bostäder.

Botkyrka och hela Stockholmsregionen växer snabbt och många vill flytta hit. Miljöpartiet tar ansvar för en växande region där gammal och ny bebyggelse integreras med hänsyn till miljön och människors vilja.