Fler, tätare och klimatsmartare bostäder

Lyssna

Botkyrka och hela Stockholmsregionen växer snabbt och många vill flytta hit. Miljöpartiet tar ansvar för en växande region där gammal och ny bebyggelse integreras med hänsyn till miljön och människors vilja.

Bostadsområden ska blandas med olika typer av bebyggelse Foto: Pexels (CC0)

Miljöpartiet vill

  • Bygga fler hus i trä
  • Bevara gröna ytor nära bostäderna för lek, motion och odling
  • Satsa på ungdoms och studentbostäder

 

Miljöpartiet vill se blandade områden med hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor i alla kommundelar. Genom att varsam förtätning i befintliga bostadsområden kan gröna stråk och växtlighet mellan bostadshus bevaras och utvecklas. Nya bostäder kan byggas på mark som redan är exploaterad, som grustäkter, tak och parkeringsplatser. Skattepengar ska inte läcka ut ur dåligt isolerade kommunala fastigheter. Byggnader ska göras miljö och energieffektiva och vid såväl nybyggnation och renoveringar. Kommunens fastigheter ska vara tillgängligsanpassade. 

Här visar vi lokal politik från Stockholmsregionen.

Stockholmsregionen Bostäder

Bostadsbristen är en av vår regions största utmaningar. Det är samtidigt ett unikt tillfälle att bygga både mycket och hållbart. Vi tänker ta det tillfället

Läs mer

Bostadsbristen är en av vår regions största utmaningar. Det är samtidigt ett unikt tillfälle att bygga både mycket och hållbart. Vi tänker ta det tillfället.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: