Bra mat

Lyssna

Mat står tillsammans med transporter och uppvärmning av bostäder för de största klimatutsläppen. Men maten är också en bärare av kultur och en källa till glädje.

Bra mat är grundläggande för människors välbefinnande. Foto: Pexels (CC0)

Miljöpartiet vill

  • Mål på 100 %ekologisk mat i våra kommunala verksamheter
  • Ökad andel närproducerad och säsongsanpassad mat
  • Mat på skolor och boenden ska lagas på plats
  • Utbildning om matens påverkan på klimat och hälsa till berörd personal

Människan och maten

Mat är en grundläggande för att kunna leva, och samtidigt har den en stor roll i dagens samhälle. Maten är ett uttryck för kultur och stil, precis lika mycket somkläder eller profilbild. Mat kan vi använda för att visa vem vi är, eller bara för att njuta en stund. Bra och nyttig mat är viktigt för männikors välbefinnande, och vi vill att god och näringsrik mat inte bara ska finnas i hemma eller på resturang utan även i kommunens verksamheter, skolan och äldreboenden. Vi vill att maten ska vara närproducerad i större utsträckning, men även att maten ska lagas så nära de som äter den som möjligt.

Matens klimatpåverkan

Samtidigt som maten tillför många bra saker till samhället och individer så står maten för en stor del av våra koldioxidutsläpp. Vi vill därför att andelen ekologiska råvaror måste öka i den kommunala verksamheten. Matens klimatpåverkan kan minskas genom att öka andelen ekologisk mat, men även större andel vegetariska måltider.

Under hösten 2015 genomförde majoriteten i Botkyrka, med Miljöpartiet i spetsen en förändring i äldreomsorgen när det gäller mat. Andelen ekologisk mat ökar och detta bekostas av en minskning av köttet med 20%. Läs artikel i Södra Sidan

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: