Fler måste kunna ta cykeln

Lyssna

Det ska vara säkert och tryggt att gå och cykla. Med en satsning på gång och cykel förbättras också luftkvalitén och det blir bättre plats för en växande befolkning.

Cykeln är ett väldigt bra transportmedel Foto: Pexels (CC0)

Miljöpartiet vill

  • Bygga ut nätet av cykelvägar
  • Bygga fler säkra cykelparkeringar
  • Förbättra skyltningen av cykelvägarna i kommunen

 

Miljöpartiet Botkyrka drev igenom en cykelförmån till alla anställda i kommunen. Sedan 2014 får alla anställda 1500 kr till en ny cykel eller reparation, mot att de åtar sig att cykla minst 6 månader per år.

 

Miljöpartiet Botkyrka tror att cykeln är ett väldigt viktigt transportmedel som vi måste prioritera, och cykeln är ett viktigt verktyg för att kunna nå kommunens mål om att bli fossilfritt senast 2020. Cykeln är inte bara hälsosammare och miljövänligare, utan tar även upp mindre plats så att vi kan bygga fler bostäder.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: