Jämställdhet och lika rätt

Lyssna

Människans frihet begränsas av naturens ramar och andra människors rätt att utöva sina mänskliga rättigheter. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt, tro och sexuella läggning utan att vara rädd för repressalier.

Lika rätt oavsett sexuell läggning Foto: Wikimedia Commons / theodoranian (CC BY-SA)

Miljöpartiet vill

  • Alla skall känna trygghet att kunna uttrycka sin könsidentitet och sexualitet
  • Nolltolerans mot diskriminering och ett aktivt arbete för att motverka segregation
  • Genus- och mångfaldsperspektiven ska genomsyra all verksamhet

 

Det är särskilt viktigt att barn och unga kan känna trygghet att uttrycka vem de är. Alla människor ska också ges rättvisa förutsättningar. Botkyrka kommun ska ha nolltolerans mot all form av diskriminering. Genusperspektivet, mångfaldsperspektivet och barnkonventionen ska genomsyra all planering och alla beslut. Barn som lever i särskilt utsatta situationer med ekonomisk otrygghet, våld, psykisk ohälsa och missbruk i familjen ska ha särskilt stöd.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: