Kommunen som organisation

I den kommunala organisationen ska alla vara trygga och få förutsättningar till att bidra med den kompetens man har.

Botkyrka kommun ska vara en förebild inom offentlig förvaltning

Miljöpartiet vill

  • Personalsammansättningen ska så långt det är möjligt återspegla Botkyrkas befolkning, särskilt på chefsnivå
  • Aktivt arbete mot diskriminering och mobbning på arbetsplatserna
  • Kommunala verksamheter ska vara öppna och transparanta. Alla som vill ska veta vad som sker i kommunhuset.

- - - - -

Kommunen är idag arbetsgivare åt tusentals medarbetare och det ställer också krav på en aktiv och föredömlig personalpolitik. Vi vill att Botkyrka kommun ska vara en förebild inom offentlig förvaltning där alla medarbetares arbetsmiljö tas på allvar samtidigt som organisationen som helhet strävar efter såväl jämställdhet som jämlikhet. I den kommunala organisationen ska alla vara trygga och få förutsättningar till att bidra med den kompetens man har.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: