Lika rättigheter & möjligheter

I Botkyrka samlas människor från alla världens hörn tillika människor med olika funktionalitet, sexualitet, könsidentitet, ålder, religion med mera. Vi ser fördelar med denna mångfald

Miljöpartiet vill

  • Certifiera alla kommunens anställda så att de har god kompetens i normkritik
  • Att genus- och mångfaldsperspektiven ska genomsyra all kommunens verksamhet
  • Arbeta för att Botkyrka ska bli en fristad för skyddsbehövande författare, musiker, bildkonstnärer, journalister och andra kulturarbetare.

- - - - -

Botkyrka kommun är en kommun med bred mångfald bland invånarna. Här samlas människor från alla världens hörn tillika människor med olika funktionalitet, sexualitet, könsidentitet, ålder, religion med mera. Miljöpartiet ser stora fördelar med denna mångfald. Vi vill stärka arbetet med mänskliga rättigheter och normkritik.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: