Äldre och omsorg

Samtidig som vi alla lever längre och andelen äldre blir större, så måste vi se till att alla får leva hela sitt liv värdigt.

Miljöpartiet vill

  • löpande fortbilda äldreomsorgspersonalen.
  • 6-timmars arbetsdag, med bibehållen lön, och mänskligare arbetscheman för personalen, ger automatiskt bättre vård till de äldre.
  • bilda mindre enheter för äldreboenden med mat lagad på plats är något vi måste arbeta för till våra äldre.

Bra levnadsmiljöer, social gemenskap, god och näringsriktig mat, och omsorgsfull och kompetent personal är viktigt.Miljöpartiet tror att mångfald och konkurrens är bra och kan skapa innovativa och hållbara lösningar för framtiden.Kommunen måste ha bra uppföljning och hårda kvalitetskrav på egen och andras verksamheter. Människor ska aldrig bli lidande på grund av kortsiktiga vinstintressen.  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: