Förtroendeuppdrag i kommunen

Miljöpartiet vill

  • Förbjuda gifter i vardagen
  • Ge alla barn en ärlig chans i skolan och lärarna tid att se varje elev
  • Bra pensioner och hög kvalitet i äldreomsorgen
  • Ställ om till 100 % förnybar energi

Fördjupning i ämnet Förtroendeuppdrag i kommunen

 Gunvor Jönsson

Ordförande och gruppledare
0456-272 15

 

Joakim Engström
Kassör
Ordförande i omsorgsutskott
Ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ersättare i Kommunfullmäktige
Ersättare i Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Pynten
Representant i Färdtjänstfrågor
0456-272 89

 

Lutz Dahmen 
Sekreterare
Ordförande i beredning för tillväxt och samhällsbyggande 
Ersättare i Kommunförbundet Skånes Förbundsmöte
Representant i Skräbeåns Vattenvårdskommitté
0701-10 80 07

 

 Elisabet Knutsson
Riksdagsledamot och näringslivspolitisk talesperson
072-5415423

 

Karin Svensson
Gruppledare
Ordförande i Kommunfullmäktiges Valberedning 
Ledamot i kommunfullmäktige
Ersättare i kommunstyrelsen
Ersättare i KS Allmänt utskott
Ersättare i Industristiftelsen
0703-03 58 96 
 
  Jalil Chigha 
Ledamot i Kommunalförbundet Av-Media i Skåne
ersättare i Kommunfullmäktige
0456-289 75

 

Camilla Möller Stark 
Ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Ersättare i Stiftelsen Natur och Kulturmiljövårdsfond
0456-24445
 

 Kjell NylanderErsättare i MyndighetsnämndenOmbud i Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Pynten[email protected]0735-032385  

 

Lucienne HolmHuvudman i Ivetofta Sparbank[email protected]0768-648421

 

 

Johnny LundkvistLedamot i Kommunfullmäktiges beredning för tillväxt och samhällsbyggande[email protected]0456-295 98 

 

 

Bo JönssonOrdförande i Kommunfullmäktiges arvodesberedningLedamot i beredning för översyn av kommunfullmäktiges övergripande mål[email protected]0735-46 05 80 

 

 

 Liselott JohanssonLedamot i Kommunfullmäktiges välfärdsberedningRepresentant i Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten[email protected]0456-272 89     

 

 

Tobias KlintLedamot i Valnämnden[email protected]0456-231 55     

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: