Burlöv

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Burlöv!

 

Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart Burlöv, där människor känner en grundläggande trygghet och bryr sig om varandra.

Våra prioriteringar

Skola och fritid.

Vi ska ha en Barnombudsman i Burlövs kommun

Integration.

Vår kommun ska vara en förebild när det gäller flyktingmottagande

Boende bebyggelse och trafik.

Laddstolpar för laddning av el bilar skall sättas upp i kommunen

Energi & Miljö.

Det ska skapas ett ekologiskt, hållbart Burlöv med övergång till en klimatsmart och energieffektiv livsstil

Tryggheten på gator & torg.

Vi måste stärka gemenskapen mellan människor i kommunen

Miljöpartiet de gröna Burlöv

Kontakt