Burlöv

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Burlöv!

 

Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart Burlöv, där människor känner en grundläggande trygghet och bryr sig om varandra.

 

Miljöpartiet de Gröna i Burlöv Valmanifest 2018

 

Läs här!

Våra prioriteringar

Skola och fritid.

Vi ska ha en Barnombudsman i Burlövs kommun! Detta vallöfte har genomförts efter det att en motion lagd av Ove Johansson ledamot i kommunfullmäktige för Mp Burlöv. Motionen blev bifallen och en barnombudsman kommer att anställas i början av 2018

Integration.

Vår kommun ska vara en förebild när det gäller flyktingmottagande. Burlövs kommun har under 2015-2017 tagit emot många fler flyktingar än de flesta andra kommuner! Vilket har varit tungt för kommunen, men har ändå klarats av på ett bra sätt

Boende bebyggelse och trafik.

Laddstolpar för laddning av el bilar skall sättas upp i kommunen Ett antal laddstolpar för elbilar är uppsatta på olika ställen i kommunen

Energi & Miljö.

Det ska skapas ett ekologiskt, hållbart Burlöv med övergång till en klimatsmart och energieffektiv livsstil Burlövs kommun är på rätt väg, men det finns mycket kvar att göra!

Tryggheten på gator & torg.

Vi måste stärka gemenskapen mellan människor i kommunen Två spontanidrottsplatser finns nu i kommunen. Ett nytt ställe kallad träffpunkten finns sedan 2017 i kommunen. Här kan alla kommunens invånare träffas och umgås. Fler träffpunkter är planerade.

Miljöpartiet Burlöv

Kontakt