Ingen diskriminering

Lyssna

Vi arbetar för mänskliga rättigheter och mångfald, och mot diskriminering. Alla människor ska, oavsett etnisk tillhörighet, religion, kön, genusidentitet, sexuell läggning, funktionshinder och ålder, ha samma förutsättningar att utvecklas som människor.

Ett mer jämställt och jämlikt Sverige ökar individens frihet och samhällets utveckling.

Miljöpartiet vill ha en arbetsmarknad utan diskriminering. Lika lön för likvärdigt arbete ska vara en självklarhet.

Vi vill också att skolan ska arbeta aktivt för jämställdhet, att varje förskola ska ha tillgång till en genuspedagog och att trygg barnomsorg ska erbjudas även till föräldrar som arbetar kvällar, helger och nätter.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: