Kultur

Lyssna

Kultur är viktigt både för hälsan och för länets utveckling. Den har också ett stort värde i sig. Ett rikt kulturliv ger ökad livskvalitet och gör Dalarna mer attraktivt att leva i. Därför är landstingets engagemang i kulturen mycket viktigt.

Barn och unga ska ha möjlighet att delta i ett tillgängligt, kvalitativt och brett kulturutbud samt kunna utveckla sitt eget skapande. Dalarnas kultur ska fortsatt låta sig berikas av den mångkultur som kommer med nya svenskar. Det ska finnas ett tillgängligt, kvalitativt och brett kulturutbud i hela Dalarna. Samverkan ska ske med Dalarnas aktörer inom kulturområdet för att möjliggöra detta.

 

Kulturella mötesplatser, fysiska såväl som digitala, ska utvecklas. Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur. Kulturens och folkbildningens roll som och för att öka delaktighet och engagemang i samhället ska lyftas fram. Kultur ska vara en positiv kraft i miljöarbetet och i att främja regional utveckling i samverkan med näringsliv och besöksnäring.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: