Levande landsbygd

Lyssna

För att möta de utmaningar som vi står inför måste vi tänka nytt, agera kraftfullt och skapa förutsättningar för en omställning för fler gröna jobb och en bättre välfärd. En levande landsbygd erbjuder attraktiva livsmiljöer med närhet till friluftsliv och rekreation.

Landsbygden spelar en avgörande roll för utvecklingen av ett hållbart samhälle genom satsningar på förnybar energi och lokal matproduktion. Förnybar energi, energi effektivisering och andra gröna lösningar är bland de snabbast växande sektorerna idag. En energiomställning skapar många nya jobb samtidigt som det utvecklar nya företag och ny teknik. Lokala producenter ska lyftas fram. Miljöpartiet vill också verka för en fortsatt decentralisering av statlig verksamhet.

För att bidra till landsbygdens attraktionskraft, främja inflyttning och besöksnäringen, ska vi satsa på museer, folkbibliotek, folkhögskolor, högskolan i Dalarna och distansutbildningar. Hela Dalarna måste hjälpas åt, kommunalt samarbete med gymnasieskolor måste utvecklas vidare. Studieförbunden är viktiga för det livslånga lärandet, likaså för kulturen i länet. Distansarbete och kultur på distans ska vara lättillgängligt genom utbyggt, snabbt bredband. Sverige ska vara ett land där alla har möjlighet till livslångt lärande. Som kunskapsnation ska vi ha tillgång till välutbildad befolkning och forskning av hög kvalitet. Bildning är viktigt för människor och samhälle.

Som gröna politiker har vi gemensamt att vi vill öppna fler dörrar till Sverige och samhället. Dalarnas kommuner ska solidariskt ta emot flyktingar på bästa möjliga sätt. Det är av stor vikt att de tas emot på ett professionellt och väl strukturerat sätt för att snabbt underlätta för nödvändig integrering i det svenska samhället Människor som kommer hit ska snabbt få kontakt med skola, vård och arbetsmarknad. Utländsk utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper ska kunna tillgodoräknas i Sverige.

En viktig reform är att sänka arbetstiden I ett första steg har vi som målsättning att sänka normalarbetstiden till 35 timmar per vecka. Hela samhället tjänar på att människor orkar och vill arbeta fram till pensionen utan att slås ut på grund av stress eller för hårda arbetsvillkor.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: