Trafik

Lyssna

Kollektivtrafik skapar en hållbar och livskraftig utveckling för landsbygden. En utbyggd och snabbare tågtrafik kombinerad med en snabb och bekväm regional busstrafik ger människor ökade möjligheter att välja bostadsort och arbetsplats och ändå pendla klimatsmart.

Vi vill förstärka kollektivtrafiken i de stråk där buss och tåg kan vara ett verkligt alternativ till bilen. På landsbygden vill vi satsa på olika former av anropsstyrd trafik. Denna kan i högre grad än idag ske som skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst. Så skapar vi en bättre kollektivtrafik.

Vi vill se en kraftig upprustning av Dalabanan som tillsammans med moderna snabba tåg bl.a. ökar möjligheterna till dagpendling till Mälardalen.

Kollektivtrafiken ska drivas på ett klimatneutralt sätt. Därför vill vi ha biogas- eller eldrivna bussar och vi säger nej till fortsatta subventioner av dalaflyget. Miljöpartiet vill också se ett ökat fokus på att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. De åtgärder som hittills gjorts är långt ifrån tillräckliga.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: