Valet 2018

Stort TACK till alla Danderydsbor som röstade på Miljöpartiet i valen till Kommunfullmäktige, Stockholms läns landsting och Sveriges riksdag.

Kommunalvalet i Danderyd

I Danderyds kommun minskade Miljöpartiet de gröna sitt inflytande med ett mandat till totalt 2 av kommunfullmäktiges 45 mandat. Vinnarna blev Danderydscentern med +3 mandat samt KD och SD med vardera +2 mandat. Moderaterna minskade med 5 mandat och Liberalerna med 1 mandat.

Fler Danderydsbor

röstade på Miljöpartiet i vår egen kommun (4,26%) än i Stockholms läns landsting (3,73%) och Sveriges riksdag (3,77%). Från oss som arbetar för en varmare politik i Danderyd: 

Ett STORT TACK för ditt förtroende!

Kolla våra budskap i lokalpressen om

Varmare politik i Danderyd

 

Läs mera om vårt arbete i

Danderyds kommunfullmäktige 2010 - 2018