Vår politik i Kommunfullmäktige

Miljöpartiets motioner, interpellationer och reservationer hittar du under

Kommunfullmäktige

En motion är ett förslag till beslut som väcks i fullmäktige. En interpellation är en fråga till en förtroendevald med direkt politiskt ansvar för ett visst område. Om vi ogillar ett beslut kan vi anmäla en avvikande mening i en reservation.