Våra perspektiv

för ett trivsammare Danderyd

Barnrättsperspektiv

i alla verksamheter med utgångspunkt från FN:s Barnkonvention

Medborgarperspektiv

bättre dialog med invånarna via medborgarförslag och samråd

Helhetsperspektiv

med satsning på god livskvalitet och trygghet för alla - inte minst för våra äldre och ungdomar

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: