Ekerö

Våra förtroendevalda       Facebook      Kalendarium

Vi väljer att skapa en hållbar framtid! 

Miljöpartiet kommer alltid att prioritera miljön och klimatet först, det måste vi. 

Vi arbetar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Ekerö. 

Vi kan göra mer om vi är fler. Vill du vara med? Vi vill se en grön och innovativ kommun där människor, djur och natur får må gott. ​Under A-Ö längre ned kan du läsa mer om vad vi tycker i olika frågor. Ekerö kan göra mera, men vi måste bli flera.
Våra prioriteringar

Klimatet blir allt krassligare.

Vill vi minska klimatförändringarna så behöver vi förändra våra vanor allihop. Vi ekeröbor kan bl a bidra till att minska utsläppen av växthusgaser genom att åka mer kollektivt och att byta fossila bränslen till förnybara.

Barn ska ha mer tid med sina lärare.

Åka kollektivt ska vara bättre än att åka bil.

Maten går rätt upp i hjärnan på oss.

Mat med högt näringsinnehåll och utan gifter är en förutsättning för hälsa, livsenergi, och för hjärnans utveckling hos alla barn. Vi vill öka andelen ekologiska råvaror i de kommunala köken snabbare än hittills.

Mer ekologisk odling på Mälaröarna.

Social hållbarhet – arbete och olika former av boende.

Att inte lyckas komma in på arbetsmarknaden är knäckande för individer och dåligt för samhället. Sociala företag är ett sätt att få alla som kan jobba i arbete. Vi vill hjälpa sociala företag att komma igång.

Miljöpartiet Ekerö

Kontakt

Frågor i Ekerö A‑Ö

 1. A
  1. Avfall & Resursanvändning
 2. B
  1. Bostäder
  2. Bostäder - för alla faser i livet
 3. D
  1. Demokrati
  2. Demokrati - delaktighet och jämlikt inflytande
  3. Demokrati - Samhället byggs tillsammans med medborgarna
  4. Demokrati - Sandudden skola
 4. E
  1. Ekonomi
  2. Ekonomi - Gröna obligationer
  3. Ekonomi - långsiktig framförhållning och cirkulär ekonomi
  4. Energi - detta vill MP på Mälaröarna
  5. Energi - Lokal biogasanläggning
 5. F
  1. Fossilfria resor - En öppen kommunal elbilspool
  2. Förtroendevalda Ekerö 2018-2022
 6. I
  1. Infrastruktur - en ö utan kö
  2. Infrastruktur - Hållbara resor
  3. Infrastruktur - infartsparkeringar
  4. Infrastruktur - parkeringstal och mobilitetstjänster
  5. Infrastruktur - säkra gång- och cykelvägar
  6. Infrastruktur - VAL 2018
  7. Integration
 7. J
  1. Jord- & Skogsbruk - VAL 2018
 8. K
  1. Kalendarium
  2. Klimatet - Vad kan Ekerö göra?
  3. Klimatet - VAL 2018
  4. Klimatet - Är du en klimatstruts?
  5. Klimatet blir allt krassligare
  6. Kollektivtrafik - anropsstyrd på Mälaröarna
  7. Kultur och föreningsliv - VAL 2018
 9. L
  1. Lekplatser i kommunen
 10. M
  1. Mat & matsvinn -VAL 2018
  2. Maten går rätt upp i hjärnan på oss
  3. Miljö - Giftfri vardag utan mikroplaster
  4. Miljö - Mälaröarna i korthet
 11. N
  1. Näringsliv - Småföretag måste växa
  2. Näringsliv - VAL 2018
 12. R
  1. Residence program
 13. S
  1. Skola - Ekerö har ingen plan för skolorna
  2. Skola - Inkludera utomhuspedagogik
  3. Skola - Lärarna är nyckeln till en bra skola!
  4. Skola - mer tid med sina lärare
  5. Skola - VAL 2018
  6. Social hållbarhet – arbete och olika former av boende
  7. Socialt hållbara äldreboenden
 14. T
  1. Trygghet på Ekerö
 15. V
  1. VAL 2018 - Kandidater
  2. Vatten & Mälaren - VAL 2018
  3. Vägar - kommunen måste ta ansvar
 16. Ä
  1. Äldreomsorgen - delaktighet är nyckeln
 17. Ö
  1. ÖP - Mälaröarna - mellan stad och land