Eksjö – en hållbar kommun NU!

Ett samhälle som är bra för barn är bra för alla. Därför vill Miljöpartiet de gröna i Eksjö kommun att alla beslut kommunen tar ska ha nästa generation i åtanke.

Vi vill ha ekologisk hållbarhet – NU!

genom att:

 • värna vårt viktigaste livsmedel – dricksvattnet
 • erbjuda ekologisk mat och minska på utländskt kött inom skola & äldreomsorg
 • freda förskolor, skolor, lekplatser och idrottsanläggningar mot farliga kemikalier & hormonstörande ämnen
 • revidera och uppnå målen i kommunens miljöplan
 • värna åkermarken inför framtiden
 • prioritera gång- och cykelvägar
 • satsa på utbyggd kollektivtrafik och elektrifiering av järnvägen i kommunen
 • bygga i trä och satsa på energieffektivisering av bostäder
 • bevara och vårda värdefulla natur- & kulturhistoriska miljöer
 • satsa på en kommunal återbruksanläggning där saker enkelt kan byta ägare
 • söka alternativ till dagens sopförbränning
 • hushålla med materiella resurser för att uppnå ekonomisk hållbarhet

 

Vi vill ha social hållbarhet – NU!

genom att:

 • stödja och hjälpas åt att bygga en kommun där alla individer har möjlighet att leva ett bra, tryggt och jämställt liv
 • satsa på tidiga, förebyggande insatser
 • bygga fler trygghetsboenden och särskilda boenden för äldre
 • utforma omsorgerna efter individens behov
 • satsa på bra och billiga bostäder i vår kommun
 • bygga boenden som attraherar alla åldrar och stimulerar till social mångfald
 • ha ett hållbart flyktingmottagande så att de som kommer hit får en bra start och vill stanna
 • främja och stödja det lokala föreningslivet
 • sänka avgiften på kulturskolan
 • prioritera människan framför bilen
 • hushålla med mänskliga resurser för att uppnå ekonomisk hållbarhet

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: